24/09/2021 17:13Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đề núi Dục Thuý

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 20/12/2018 17:38

 

Tháp Lý Trần đâu? Đám cỏ hoang!
Cung Lê[1] rày hỏi cũng mơ màng!
Cuộc đời khôn thấu cơ vần chuyển,
Cửa Bụt còn chờ nét điểm trang.
Dìu dặt rượu thơ làn sóng biếc,
Xôn xao xe ngựa bóng ô vàng.
Thú thanh lịch đãi người phong nhã,
Non nước mừng thay có chủ trương.
Nguồn: Quách Tấn, Hương vườn cũ, NXB Hội nhà văn, 2007
[1] Chắc đời Lê vua chúa có xây cung ở Dục Thuý. Hiện không còn thấy dấu tích.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Đề núi Dục Thuý