04/02/2023 04:25Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bao nhiêu lâu nữa?

Tác giả: Nguyễn Phong Việt

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hảo liễu vào 30/10/2016 09:49

 

Phải đi thêm bao nhiêu lâu nữa
mới có thể
lãng quên?

Phải khóc bao lâu nữa
mới có thể
vững tin?

Phải ngủ bao đêm nữa
mới có thể
hết tội nghiệp mình?

Phải lẻ loi bao lâu nữa
mới có thể
được đáp đền?

Phải bao lâu
bao lâu nữa…
hả trái tim mình?
Nguồn: Nguyễn Phong Việt, Về đâu những vết thương, NXB Hội nhà văn, 2016

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Phong Việt » Bao nhiêu lâu nữa?