16/08/2022 12:24Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cảnh Tết nhà cô đầu

Tác giả: Trần Tế Xương - 陳濟昌

Thể thơ: Ca trù (hát nói); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi Vanachi vào 23/02/2006 17:26

 

Chị hỡi chị, năm nay túng lắm,
Biết làm sao, Tết đến nơi rồi!
Mới ngày nào chị mua muối cùng tôi,
Ngoảnh mặt lại hàng vôi nay đã bán.[1]
Này nụ, này hoa, này hài, này hán,
Pháo tranh Tàu, Hương Cảng mới đưa sang.
Chị cùng em sắm sửa lo toan,
Muốn mua chịu, e nhà hàng lại lạ.
Chị em ta bảo nhau giữ giá,
Đến bây giờ ngã cả chẳng ai nâng.
Cũng liều bán váy[2] chơi xuân.
Nguồn:
1. Thơ Trần Tế Xương, NXB Văn hoá - Thông tin, 1998
2. Đỗ Bằng Đoàn, Đỗ Trọng Huề, Việt Nam ca trù biên khảo, Nhà in Văn Khoa, Sài Gòn, 1962
[1] Do câu “Đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi”, ý nói thời gian trôi nhanh quá.
[2] Có bản chép là “bán phấn”.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Tế Xương » Cảnh Tết nhà cô đầu