03/07/2022 18:16Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thu dạ vũ trung
秋夜雨中

Tác giả: Choi Ji Won - 최치원

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Hàn Quốc
Đăng bởi Mặc Am vào 23/03/2020 11:25

 

Nguyên tác

秋風唯苦吟,
世路少知音。
窓外三更雨,
燈前萬里心。

Phiên âm

Thu phong duy khổ ngâm,
Thế lộ thiểu tri âm.
Song ngoại tam canh vũ,
Đăng tiền vạn lý tâm.

Bản dịch của Ngô Trần Trung Nghĩa

Gió thu se sắt não nùng
Đường đời đâu dễ bước cùng tri âm
Canh ba mưa đổ lâm thâm
Đèn soi tấc dạ xa xăm mấy trùng

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Choi Ji Won » Thu dạ vũ trung