08/10/2022 06:44Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đồ Sơn tự độc du
涂山寺獨遊

Tác giả: Bạch Cư Dị - 白居易

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 12/10/2013 06:47

 

Nguyên tác

野徑行無伴,
僧房宿有期。
涂山來往熟,
惟是馬蹄知。

Phiên âm

Dã kính hành vô bạn,
Tăng phòng túc hữu kỳ.
Đồ sơn lai vãng thục,
Duy thị mã đề tri.

Dịch nghĩa

Đường quê đi không bạn,
Qua đêm ở phòng tăng phải xin hẹn trước.
Đi đi về về chùa Đồ Sơn đã quen thuộc,
Đúng ra là con ngựa đã quen chân.

Bản dịch của Phụng Hà

Đường quê đi không bạn,
Hẹn trước ngủ phòng tăng.
Đồ Sơn đi về mãi,
Lối cũ vó ngựa quen.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bạch Cư Dị » Đồ Sơn tự độc du