20/10/2021 20:59Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ức Trịnh nam Biền
憶鄭南玭

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/05/2015 11:04

 

Nguyên tác

鄭南伏毒寺,
瀟灑到江心。
石影銜珠閣,
泉聲帶玉琴。
風杉曾曙倚,
雲嶠憶春臨。
萬里滄浪外,
龍蛇只自深。

Phiên âm

Trịnh nam Phục Độc tự,
Tiêu sái đáo giang tâm.
Thạch ảnh hàm chu các,
Tuyền thanh đới ngọc cầm.
Phong sam tăng thự ỷ,
Vân kiệu ức xuân lâm.
Vạn lý thương lương ngoại,
Long xà chỉ tự thâm.

Dịch nghĩa

Phía nam Trịnh có chùa Phục Độc,
Muốn gột rửa phải tới lòng sông.
Ảnh đá lồng gác đỏ,
Tiếng suối hệt đàn ngọc.
Gió nơi cây sồi từng chờ sáng,
Mây núi nhớ lúc mùa xuân đến.
Sông Thương Lương xa ngoài vạn dặm,
Nơi đó Rồng rắn cứ ở dưới sâu.

Bản dịch của Phạm Doanh

Nam Trịnh chùa Phục Độc,
Gột rửa tới lòng sông.
Bóng đá lồng gác đỏ.
Suối reo như đàn trong.
Gió sồi sáng vẫn đợi,
Mây núi xuân nhớ mong.
Thương Lương nơi vạn dặm,
Ẩn sâu có rắn rồng.
(Năm 766)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Ức Trịnh nam Biền