24/03/2023 20:11Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngộ nhận

Tác giả: Huy Tùng - Vũ Minh Quyền

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vũ Minh Quyền vào 05/12/2021 06:08

 

Ta thường hay ngộ nhận
Về sự vật xung quanh
Và cũng thường ngộ nhận
Về chính bản thân mình

Ngộ nhận nguy hiểm quá
Làm ta ứng xử sai
Dễ coi thường người khác
Không biết lắng nghe ai

Phải tôn trọng mọi người
Kể cả các em nhỏ
Rèn thói quen lắng nghe
Tìm hiểu cho tường tỏ

Thường những chân giá trị
Không dễ để nhận ra
Phải học tập, trau dồi
Thế giới quan khoa học

Ở bình diện quốc gia
Nếu mà có ngộ nhận
Thì lẫn lộn bạn thù
Rồi ngàn đời ôm hận

Cần đào sâu suy nghĩ
Tìm hiểu kỹ ngọn nguồn
Để tránh sự ngộ nhận
Cuộc sống sẽ tốt hơn
14/07/2017

Nguồn: Huy Tùng (Vũ Minh Quyền), Thuở ấy, NXB Hội Nhà văn, TP Hồ Chí Minh, 2017

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Huy Tùng » Ngộ nhận