22/10/2021 19:36Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Kỷ sự kỳ 01
紀事其一

Tác giả: Lương Khải Siêu - 梁啟超

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi hongha83 vào 22/05/2014 10:43

 

Nguyên tác

人天去住兩無期,
啼鴃年芳每自疑。
多少壯懷償未了,
又添遺憾到蛾眉。

Phiên âm

Nhân thiên khứ trụ lưỡng vô kỳ,
Đề quyết[1] niên phương mỗi tự nghi.
Đa thiểu tráng hoài thường vị liễu,
Hựu thiêm di hám đáo nga mi.

Bản dịch của Nguyễn Đôn Phục

Việc người ngày tạo giục nhau đi,
Tiếng cuốc kêu xuân đã chắc gì.
Nợ nước nợ non vay chửa trả,
Nợ tình thêm vướng bạn nga mi.
Nguồn: Lương Khải Siêu, Nguyễn Văn Y biên soạn, NXB Hoa đăng, 1972
[1] Tên một loài chim, giống chim đỗ quyên mà ta quen gọi là con cuốc.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lương Khải Siêu » Kỷ sự kỳ 01