21/10/2019 07:34Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sóng cả chớ ngã tay chèo

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/03/2015 16:47

 

Sóng cả chớ ngã tay chèo
Dị bản: "Chớ thấy sóng cả mà ngã tay chèo".

Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Sóng cả chớ ngã tay chèo