28/05/2022 08:28Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Qua Nhã Nam

Tác giả: Yến Lan - Lâm Thanh Lang

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 31/05/2010 01:56

 

Thành đổ vun măng trúc
Hào lấp ủ mùn thâm
Đường xuất quân Đề Thám
Đỏ ối nông trường cam
Nguồn: Yến Lan, Thơ tứ tuyệt, NXB Hội nhà văn, 1996

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Yến Lan » Qua Nhã Nam