06/07/2022 10:42Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xuân nhật ẩm tửu
春日飲酒

Tác giả: Bạch Ngọc Thiềm - 白玉蟾

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi tôn tiền tử vào 24/08/2014 15:51

 

Nguyên tác

拍拍浮浮幾酒樽,
梅花入夢酒歸魂。
半窗寂寞猿三咽,
滿戶蕭騷月一痕。
山後山前鳩喚婦,
舍南舍北竹生孫。
天明醉醒策霜竹,
春在江天蘆荻村。

Phiên âm

Phách phách[1] phù phù[2] kỷ tửu tôn,
Mai hoa nhập mộng tửu quy hồn.
Bán song tịch mịch viên tam yết,
Mãn hộ tiêu tao nguyệt nhất ngân.
Sơn hậu sơn tiền cưu hoán phụ,
Xá nam xá bắc trúc sinh tôn.
Thiên minh tuý tỉnh sách sương trúc,
Xuân tại giang thiên lô địch thôn.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Lưng mấy chén phì phù chếnh choáng
Rượu nhập hồn mộng thoáng hoa mai
Song buồn tiếng vượn bi ai
Cảnh nhà vắng mảnh trăng cài sầu ưu
Trước sau núi chim cưu kêu bạn
Nhà bắc nam tre phát chồi măng
Mai rượu tỉnh gậy mon men
Thôn lau bến nước còn căng xuân nồng
[1] Từ ngữ tượng thanh, chỉ âm thanh rượu rót vào chén.
[2] Từ ngữ tượng thanh, chỉ hơi rượu bốc lên mặt làm mặt đỏ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bạch Ngọc Thiềm » Xuân nhật ẩm tửu