02/04/2023 05:42Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ven Đà

Tác giả: Yến Lan - Lâm Thanh Lang

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 13/02/2016 10:25

 

Nắng rẽ sông Đà hai dải sáng
Tối sầm non Tản bóng mưa mây
Bên kia theo cá, thôn chài vắng
Bò giỡn non tơ cỏ phía này
10-1972

Nguồn: Tuyển tập thơ tứ tuyệt, Yến Lan, NXB Văn học, 2006

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Yến Lan » Ven Đà