13/04/2021 15:41Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thị thượng hoàng yến
侍上皇宴

Tác giả: Trần Đạo Tái - 陳道載

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi Vanachi vào 20/09/2008 01:18

 

Nguyên tác

紅濕剝龜腳,
黃香炙馬鞍。
山僧持凈戒,
同坐不同餐。

Phiên âm

Hồng thấp bác quy cước,
Hoàng hương chá mã an.
Sơn tăng trì tịnh giới,
Đồng toạ bất đồng xan.

Dịch nghĩa

Món quy cước bóc rồi đỏ mọng,
Món mã yên nướng xong vàng thơm.
Vị sư ông trên núi cao giữ điều răn về chay tịnh,
Tuy ngồi cùng bàn vẫn khác thức ăn.

Bản dịch của Nguyễn Đổng Chi

“Chân rùa” phanh đỏ ướt,
“Yên ngựa” nướng vàng thơm.
Sư núi lòng chay tịnh,
Cùng bàn vẫn khác cơm.
Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập II), NXB Khoa học xã hội, 1988

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Đạo Tái » Thị thượng hoàng yến