04/03/2021 20:23Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nắng đã chen trên lá rừng

Tác giả: Nguyễn Lãm Thắng

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 11/12/2016 07:53

 

Nắng đã chen trên lá rừng
hãy dừng chân
tiếng chim làm ngọt nước suối.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Lãm Thắng » Nắng đã chen trên lá rừng