01/10/2020 23:36Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thu giáp
秋峽

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 25/04/2015 15:46

 

Nguyên tác

江濤萬古峽,
肺氣久衰翁。
不寐防巴虎,
全生狎楚童。
衣裳垂素發,
門巷落丹楓。
常怪商山老,
兼存翊贊功。

Phiên âm

Giang đào vạn cổ giáp,
Phế khí cửu suy ông.
Bất tẩm phòng Ba hổ,
Toàn sinh hiệp Sở đồng.
Y thường thuỳ tố phát,
Môn hạng lạc đan phong.
Thường quái Thương Sơn lão[1],
Kiêm tồn dực tán công.

Dịch nghĩa

Sóng sông trong kẽm có tự ngàn xưa,
Ông già bị bệnh suyễn suy yếu lâu rồi.
Không ngủ vì phải đề phòng cọp nơi đất Ba,
Để sống cho yên đùa dỡn với trẻ con vùng Sở.
Tóc trắng rủ xuống áo quần,
Cửa ngõ lá phong đỏ rơi rụng.
Vẫn thường lấy làm lạ cho ông già Thương Sơn,
Mà còn duy trì được cái công hỗ trợ.

Bản dịch của Phạm Doanh

Ông già suyễn lâu rồi,
Sóng sông, kẽm xưa cũ.
Phải thức phòng cọp Ba,
Sống hoà cùng trẻ Sở.
Tóc trắng rủ áo dài,
Mở cửa lá phong đỏ.
Lạ thay ông Thương Sơn,
Còn có công hỗ trợ.
(Năm 767)

[1] Thương Sơn tứ hạo, bốn ông đầu bạc ở Thương Sơn vào cuối thời Tần, là các ẩn sĩ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Thu giáp