19/05/2021 05:51Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Dư hốt ư mộng trung vãng thám Tuần Phủ, ám tưởng kinh trung cố nhân hoặc đương hữu niệm ngã giả, nhân ký Tuần Phủ kiêm trình Đôn Nhân Phạm tử kỳ 1
余忽於夢中往探循甫,暗想京中故人或當有念我者,因寄循甫兼呈敦仁范子其一

Tác giả: Cao Bá Quát - 高伯适

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 23/04/2014 21:56

 

Nguyên tác

幽居愁絕古城隈,
忽作江南一夢來。
懶我已開高臥徑,
故人應上望鄉臺。
苦憐青眼生相許,
獨信丹心死未灰。
回首海雲攀不到,
飄飄垂淚向南梅。

Phiên âm

U cư sầu tuyệt cổ thành[1] ôi,
Hốt tác Giang Nam[2] nhất mộng lai.
Lãn ngã dĩ khai cao ngoạ kính,
Cố nhân ưng thướng Vọng Hương đài[3].
Khổ liên thanh nhãn sinh tương hứa,
Độc tín đan tâm tử vị hôi.
Hồi thủ Hải Vân[4] phan bất đáo,
Phiêu phiêu thuỳ lệ hướng nam mai[5].

Bản dịch của Hoa Bằng

Buồn tênh ở ẩn góc thành xưa
Bỗng tới Giang Nam một giấc mơ
Tôi biếng, tìm đường nằm khểnh trước
Bác đà lên gác ngắm quê chưa?
Mắt xanh đã trót sinh cùng hẹn
Lòng thắm riêng tin chết chẳng mờ
Ngoái lại Hải Vân không với tới
Ròng ròng nhỏ lệ nhớ mù u
Tuần Phủ là tự của Nguyễn Văn Lý (1795-1868), hiệu Chí Hiên, Chí Đình, Đông Khê, còn có tự Chí Am, người làng Đông Tác, huyện Thọ Xương, nay thuộc ngoại thành Hà Nội, là bạn thân của tác giả. Ông đỗ cử nhân khoa Ất Dậu (1825), tiến sĩ khoa Nhâm Thìn (1832) đời Minh Mệnh. Ông từng giữ các chức Hàn lâm viện biên tu, Tri phủ Thuận An, Án sát Phú Yên, Đốc học Hưng Yên.

Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập - tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004
[1] Tức thành Thăng Long.
[2] Ở đây chỉ miền nam sông Gianh, nơi Tuần Phủ làm quan.
[3] Lý Lăng đời Hán bị giữ ở Hung Nô, đắp một đài cao để đứng trông về quê, gọi là Vọng Hương đài.
[4] Tức đèo Hải Vân.
[5] Tục gọi là cây mù u. Theo "Đại Nam nhất thống chí", cây mù u hoa trắng, quả to bằng ngón chân, hạt dùng để ép dầu, ở tỉnh Thừa Thiên có nhiều.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Bá Quát » Dư hốt ư mộng trung vãng thám Tuần Phủ, ám tưởng kinh trung cố nhân hoặc đương hữu niệm ngã giả, nhân ký Tuần Phủ kiêm trình Đôn Nhân Phạm tử kỳ 1