23/05/2022 10:17Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quả nhãn tương tư

Tác giả: Mộng Tuyết - Thái Thị Úc

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 14/06/2020 11:54

 

Lồng kén tơ xanh nhốt quả vàng,
Đây mùa hoang dại thoảng vương vương.
Tay ai hé mở lòng hương mật,
Môi ngọt tương tư ngát ý thương.
Nguồn: Phạm Thanh, Thi nhân Việt Nam hiện đại (quyển thượng), NXB Xuân Thu, 1990

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Mộng Tuyết » Quả nhãn tương tư