29/09/2022 04:31Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Dạ ẩm thi
夜飲詩

Tác giả: Nguyễn Cư Trinh - 阮居楨

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Phụng Hà vào 04/11/2009 11:40

 

Nguyên tác

醒人何苦獨行吟,
繼晷留朋且對斟。
取燭尚思償晝短,
情杯安用問更深。
是非久鬧聞雷耳,
理亂俄忘醉月心。
何必山中酩然好,
浮生千日幾分陰。

Phiên âm

Tỉnh nhân hà khổ độc hành ngâm,
Kế quỹ lưu bằng thả đối châm.
Thủ chúc thượng tư thường trú đoản.
Tình bôi an dụng vấn canh thâm.
Thị phi cửu náo văn lôi nhĩ,
Lý loạn nga vong tuý nguyệt tâm.
Hà tất sơn trung mính nhiên hảo,
Phù sinh thiên nhật kỷ phân âm.

Dịch nghĩa

Người tỉnh rất khổ sở khi phải ngâm vịnh một mình
Ta hãy chắp nối thì giờ, lưu bạn lại cùng đối ẩm
Có đuốc cầm tay, còn lo bù vào ngày ngắn
Chén rượu tình tự như vậy, hỏi canh chầy làm chi
Những điều phải trái ở đời đã làm rộn, chán ngấy lỗ tai
Những cảnh trị loạn, hễ say rượu thì quên hết thảy
Cần gì, say mèm ở chốn núi rừng, mới là vui
Vì, cảnh phù sinh, người ta sống ở đời được bao nhiêu ngày?

Bản dịch của Phụng Hà

Một mình ngâm vịnh rõ khổ tôi,
Tiếp ngày giữ bạn đối ẩm chơi.
Đốt đuốc ta mong  bù buổi ngắn,
Cạn chén ai đừng hỏi đêm trôi.
Phải trái nghe hoài, tai đã ngấy,
Trị loạn quên đi, rượu vừa vơi.
Hà tất phải say nơi rừng núi,
Kiếp người cõi thế được mấy mươi?
Nguồn: Phủ biên tạp lục, Lê Quý Đôn, Lê Xuân Giáo dịch, Phủ Quốc vụ khanh đặc trách văn hoá xuất bản, Sài Gòn, 1973

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Cư Trinh » Dạ ẩm thi