05/07/2022 04:38Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tạ Nguyễn Vận Đồng huệ đới kỳ 1
謝阮運同惠帶其一

Tác giả: Phạm Nhữ Dực - 范汝翊

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hồ, thuộc Minh
Đăng bởi Vanachi vào 13/07/2008 08:35

 

Nguyên tác

交情珍帶荷先施,
服用深慚質朽衰。
寶銙錯陳光閃閃,
黑蛇蟠臥色離離。
腹寬周顗端相稱,
腰瘦休文豈所宜。
欲識銜恩多少處,
輕便尤便走趨時。

Phiên âm

Giao tình trân đái hạ tiên thi,
Phục dụng thâm tàm chất hủ suy.
Bảo khoá thác trần quang thiểm thiểm,
Hắc xà bàn ngoạ sắc ly ly.
Phúc khoan Chu Dị đoan tương xứng,
Yêu sấu Hưu Văn khởi sở nghi.
Dục thức hàm ân đa thiểu xứ,
Khinh biền vưu tiện tẩu xu thì.

Dịch nghĩa

Vì tinh giao du, mang ơn cho trước đại quý,
Đeo nó thấy thẹn vì thể chất đã suy yếu.
Những khúc ngọc ngà xen nhau lấp lánh,
Như hình con rắn đen nằm cuộn, mầu sắc rực rỡ,
Bụng to như Chu Dị đeo vào chắc vừa,
Lưng gầy như Hưu Văn thích hợp sao được.
Muốn biết mang ơn ông đến đâu,
Hãy xem sự nhẹ nhàng, tiện lợi lúc đi lại.

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Giao du ơn quý mang cho trước,
Đeo nó thẹn vì thể chất suy.
Những khúc ngọc ngà xen lấp lánh,
Như hình rắn cuộn sắc màu kỳ,
Bụng to Chu Dị đeo vừa chắc?
Lưng ốm Hưu Văn thích hợp chi?
Muốn biết mang ơn ông biết mấy?
Hãy xem tiện lợi lúc ta đi.
Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập III), NXB Khoa học xã hội, 1978

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Nhữ Dực » Tạ Nguyễn Vận Đồng huệ đới kỳ 1