10/02/2023 00:53Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mục đồng
牧童

Tác giả: Lưu Giá - 劉駕

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 08/04/2014 14:26

 

Nguyên tác

牧童見客拜,
山果懷中落。
晝日驅牛歸,
前溪風雨惡。

Phiên âm

Mục đồng kiến khách bái,
Sơn quả hoài trung lạc.
Trú nhật khu ngưu quy,
Tiền khê phong vũ ác.

Dịch nghĩa

Trẻ chăn trâu thấy người lạ cũng biết vái chào,
Nó tiếc các trái cây rụng trong núi.
Hàng ngày lùa trâu về,
Gặp mưa to gió lớn trước suối.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Trẻ chăn trâu gặp già biết vái
Tiếc quả hoang rơi dưới sườn non
Chăn trâu tần tảo sớm hôm
Đôi khi ven suối gặp cơn mưa dầm

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lưu Giá » Mục đồng