12/05/2021 13:06Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Miền Nam có Bác

Tác giả: Giang Nam - Nguyễn Sung

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/11/2020 11:09

 

Bác ơi, yêu Bác vô cùng,
Khi lời Bác đến giữa lòng miền Nam:
“Sông có cạn, núi có mòn,
Bắc Nam mãi mãi là con một nhà;
Miền Nam là máu thịt ta,
Càng đau thương càng tỏ ra Thành đồng.”
Miền Nam mang Bác trong lòng
Giữa bom đạn, giữa những vòng thép gai.
Bác ơi! Yêu bác vô cùng,
Miền Nam có bác: Thành đồng sắt son.
Đoạn đầu bài thơ đã được sử dụng trong SGK Tập đọc lớp 2 (tập 2) giai đoạn 1976-1979.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Giang Nam » Miền Nam có Bác