08/12/2021 20:00Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tự Tương Đông dịch tuân lục chí Lư Khê
自湘東驛遵陸至蘆溪

Tác giả: Tra Thận Hành - 查慎行

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi hongha83 vào 25/04/2010 19:25

 

Nguyên tác

黃花古渡接蘆溪,
行過萍鄉路漸低。
吠犬鳴雞村遠近,
乳鵝新鴨岸東西。
絲繅細雨沾衣潤,
刀剪良苗出水齊。
猶與湖南風土近,
春深無處不耕犁。

Phiên âm

Hoàng Hoa cổ độ tiếp Lư Khê,
Hành quá Bình Hương lộ tiệm đê.
Phệ khuyển minh kê thôn viễn cận,
Nhũ nga tân áp ngạn đông tây.
Ty tảo tế vũ triêm y nhuận,
Đao tiễn[1] lương miêu xuất thuỷ tề.
Do dữ Hồ Nam phong thổ[2] cận,
Xuân thâm vô xứ bất canh lê.

Dịch nghĩa

Bến đò cổ Hoàng Hoa liền với Lư Khê
Đi qua Bình Hương đương tạm bằng
Thôn xa thôn gần có tiếng chó cắn gà kêu
Bờ đông bờ tây từng đàn ngan sữa vịt mới nở
Mưa bụi bay làm ẩm áo
Mà bằng như sén mọc ở ruộng nước
Phong thổ ở đây gần như Hồ Nam
Cuối xuân nơi nào cũng cày cấy

Bản dịch của Phạm Công Đạt

Bến đò Hoàng Hoa nối Lư Khê
Qua khỏi Bình Hương đường thấp dần
Làng xóm gần xa tiếng gà chó
Ngỗng vịt mới nở hai bên bờ
Mưa bụi như tơ hơi ướt áo
Gió xuân thổi nhẹ mạ lên đều
Phong thổ cũng giống Hồ Nam đấy
Cuối xuân chốn chốn thảy lo cày
Tương Đông, Lư Khê là tên đất, nay là thành phố Bình Hương, Giang Tây, bên cạnh tỉnh Hồ Nam.

Nguồn: Văn học sử Trung Quốc, NXB Phụ nữ, 2000
[1] Chỉ gió xuân thổi nhẹ, ý từ bài Vịnh liễu của Hạ Chi Chương: “Bất tri tế diệp thuỳ tài xuất, Nhị nguyệt xuân phong tư tiễn đao” (Biết ai trả lá mà nên, Giống như tay kéo gió xuân tài tình).
[2] Nét đặc sắc từng vùng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tra Thận Hành » Tự Tương Đông dịch tuân lục chí Lư Khê