22/09/2023 14:25Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mây
구름

Tác giả: Kim So-wol - 김소월

Nước: Hàn Quốc
Đăng bởi hongha83 vào 25/02/2011 07:24

 

Nguyên tác

저기 저 구름을 잡아타면
붉게도 피로 물든 저 구름을,
밤이면 새캄한 저 구름을.
잡아타고 내 몸은 저 멀리로
九萬里 긴 하늘을 날아 건너
그대 잠든 품속에 안기렸더니,
애스러라, 그리는 못한대서,
그대여, 들으라 비가 되어
저 구름이 그대한테로 내리거든,
생각하라, 밤저녁, 내 눈물을.

내가 저 구름을 잡아타면
해저 서 넘어가는 저녁하놀의
샛밝아게 물건넌  저구름을
밤중마나 색캄안 저구름을
잡아타면 저하 늘 날나건너
그대의 품속햇처 안기련마는
애스럽다 그리는 못한대서
저내구룸 소스락 비가되여
그대한테로  나리 거넌
생각하라 그대여 저내구룸을

Bản dịch của Lê Đăng Hoan, Kim Ki Tae

Nếu bắt được đám mây đi
Áng mây nhuộm máu đỏ khi chiều tàn
Đêm về mây nhuộm màu đen
Ước gì bắt được mà lên tận trời
Mà bay vạn dặm xa vời
Đến nơi em ngủ mà rơi vào lòng
Thế nhưng mong chỉ là mong
Không không, điều ước là không thể thành
Mây dồn thành hạt mưa nhanh
Lắng nghe em hỡi, mây dành riêng em
Chiều về, hay cả trong đêm
Nước mắt anh, nhớ nghe em, chảy hoài

Trời chiều nắng lặn non đoài
Nước long lanh dưới mây trời long lanh
Anh mà bắt được mây lành
Mà bay lên tận trời xanh xa vời
Bay đi vạn dặm xa xôi
Đến nơi em ngủ mà rơi vào lòng
Thế nhưng mong chỉ là mong
Không không, điều ước là không thể thành
Lắng nghe em, đám mây anh
Biến thành mưa lớn, riêng dành cho em
Chiều về hay cả trong đêm
Mây lòng anh, nhớ nghe em, mây lành
Nguồn: Hoa Chin-tal-le, NXB Văn học, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Kim So-wol » Mây