16/05/2021 02:01Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tây Hồ trúc chi từ kỳ 2
西湖竹枝詞其二

Tác giả: Tiền Duy Thiện - Tiền Duy Thiện 錢惟善

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nguyên
Đăng bởi tôn tiền tử vào 06/01/2018 09:31

 

Nguyên tác

春日高樓聞竹枝,
梨花如雪柳如絲。
珠帘不被東風卷,
只有空梁燕子知。

Phiên âm

Xuân nhật cao lâu văn trúc chi,
Lê hoa như tuyết liễu như ti.
Châu liêm bất bị đông phong quyển,
Chỉ hữu không lương yến tử tri.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Xuân nghe bài trúc trên lầu,
Hoa lê như tuyết, liễu màu vàng tơ.
Gió xuân chưa cuốn rèm hờ,
Xà nhà chim én cũng thơ thẩn về.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tiền Duy Thiện » Tây Hồ trúc chi từ kỳ 2