29/10/2020 20:50Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cảm ngộ kỳ 10
感遇其十

Tác giả: Trần Tử Ngang - 陳子昂

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Sơ Đường
Đăng bởi Vanachi vào 31/08/2005 16:29

 

Nguyên tác

深居觀元化,
悱然爭朵頤。
讒說相啖食,
利害紛(口疑)(口疑)。
便便夸毗子,
榮耀更相持。
務光讓天下,
商賈競刀錐。
已矣行采芝,
萬世同一時。

Phiên âm

Thâm cư quan nguyên hoá,
Phỉ nhiên tranh đoá di.
Sàm thuyết tương đạm thực,
Lợi hại phân (?) (?).
Tiện tiện khoa bì tử,
Vinh diệu cánh tương trì.
Vụ quang nhượng thiên hạ,
Thương giả cạnh đao chuỳ.
Dĩ hĩ hành thái chi,
Vạn thế đồng nhất thì.
Ở đây có 2 chữ còn chưa rõ. Có nơi cho là 2 chữ "ngại" 礙.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Tử Ngang » Cảm ngộ kỳ 10