19/01/2021 22:52Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tác giả: Đoàn Văn Cừ

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 19/02/2009 07:52

 

Trưa hè nắng rọi vàng hoe
Nhà tranh khói bám, cổng tre gió lùa
Tàu cau xanh dưới trời lơ
Ngọn rơm vàng ánh gương hồ long lanh
Nước mưa trong, nước chum sành
Vườn cây lủng liểng bòng xanh, ổi hồng
Lợn no cám ngủ trong chuồng
Gà lang thang đẻ trứng vương sau nhà
Đèn khuya tát nước: trăng ngà
Đồng hồ đêm vắng: tiếng gà năm canh
Trưa ngồi nghỉ bóng đa xanh
Sớm ra chợ đón gặt quanh các làng
Đêm thanh đập lúa, trăng vàng
Nến sao thắp trắng trên màn trời xanh
1942
Nguồn: Đoàn Văn Cừ toàn tập, NXB Hội nhà văn, 2013

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đoàn Văn Cừ » Hè