30/10/2020 15:48Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Kỷ niệm

Tác giả: Xuân Quỳ - Đoàn Thị Xuân Quỳ

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hảo liễu vào 08/02/2015 22:27

 

Phượng vỹ đỏ rực trời
Hoa xoan trắng bừng ngõ
Xuân qua chừng bỡ ngỡ?
Ở đâu rồi, người ơi!

Lần đi trong hơi sương
Trời bụi mờ mấy ngả
Thoắt phượng hồng rực rỡ
Như môi hồng trong mơ...
Hạ 1995

Nguồn: Xuân Quỳ thơ tuyển, NXB Văn học, 2011

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Xuân Quỳ » Kỷ niệm