05/08/2020 09:47Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đã trải phong trần

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 06/04/2015 14:02

 

Đã trải phong trần,
Chơi trăng, chơi gió, rõ mặt đôi ta.
Bây giờ bướm đã gần hoa,
Chị Hai nói thế như cờ mất xe,
Mảnh trăng già, khen ai khéo chẻ làm ba.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Đã trải phong trần