23/10/2021 06:58Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chơi chữ về ngõ Tạm Thương (tức Tạm Sương)

Tác giả: Chế Lan Viên - Phan Ngọc Hoan

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vanachi vào 01/04/2007 10:58

 

Sương giăng mờ trên ngõ Tạm sương
Ngõ rất cụt mà lòng xa thẳm
Ngõ bảy thước mà lòng muôn dặm
Thương một đời đâu phải tạm thương.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Chế Lan Viên » Chơi chữ về ngõ Tạm Thương (tức Tạm Sương)