26/10/2021 09:48Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quá Hoành Sơn
過橫山

Tác giả: Ngô Thì Nhậm - 吳時任

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Tây Sơn
Đăng bởi Vanachi vào 12/08/2006 15:57

 

Nguyên tác

驩州南界盡橫山,
插漢層層浸碧瀾。
寶象君王征旆古,
玄珍公主聘奩殘。
長堤沙湧鯨鯢帖,
故壘煙深鳥雀閒。
冠蓋不妨夌曉雪,
梅花早占嘯春還。

Phiên âm

Hoan châu[1] nam giới tận Hoành Sơn,
Sáp hán tằng tằng tẩm bích lan.
Bảo Tượng[2] quân vương chinh bái cổ,
Huyền Trân[3] công chúa sính liêm tàn.
Trường đê sa dũng kình nghê thiếp,
Cố luỹ yên thâm điểu tước nhàn.
Quan cái bất phương lăng hiểu tuyết,
Mai hoa tảo chiếm khiếu xuân hoàn.

Bản dịch của Nguyễn Sĩ Lâm

Cõi nam Hoan, Diễn[4] sát non Hoành,
Non chọc tầng mây, áp biển xanh.
Lễ cưới Huyền Trân khôn hỏi dấu,
Bóng cờ Bảo Tượng[5] vẫn truyền danh.
Đê đài cát dãi, kình im bặt,
Lũy cổ mây mờ, sẻ lượn quanh.
Áo mũ ngại gì sương móc sớm,
Gọi xuân, mai đã nở đầu cành.
Nguồn: Ngô Thì Nhậm toàn tập (tập II), NXB Khoa học xã hội, 2004, tr. 78

[1] Nay là Nghệ An, Hà Tĩnh.
[3] Trần Nhân Tông gả công chúa Huyền Trân cho vua Chiêm Thành Chế Mân, đổi lấy hai châu Ô, Lý (Thuận Hoá).
[2] Chỉ vua Chiêm Thành, từng đem quân đánh vào Thăng Long.
[4] Nghệ An, Hà Tĩnh.
[5] Thiên Huống Bảo Tượng, niên hiệu của Lí Thánh Tông, vị vua thân chinh đánh Chiêm Thành.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngô Thì Nhậm » Quá Hoành Sơn