25/05/2022 22:50Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sao Hôm

Tác giả: Phạm Thiên Thư - Phạm Kim Long

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vanachi vào 14/06/2005 22:12

 

Nhà em có nửa viền trăng
Cài sơ cổng ngõ
Nhà anh có ngọn sao Hôm
Đứng chờ nguyệt tỏ
Nguồn: Phạm Thiên Thư, Ngày xưa người tình, NXB Văn nghệ, 2006

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Thiên Thư » Sao Hôm