19/01/2021 00:20Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bồ tát man
菩薩蠻

Tác giả: Triệu Lệnh Trĩ - 趙令畤

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi Vanachi vào 03/11/2007 18:55

 

Nguyên tác

春風試手先梅蕊,
頩姿冷艷明沙水。
不受眾芳知,
端須月與期。
清香閒自遠,
先向釵頭見。
雪後燕瑤池,
人間第一枝。

Phiên âm

Xuân phong thí thủ tiên mai nhị,
Bình tư lãnh diễm minh sa thuỷ.
Bất thụ chúng phương tri,
Đoan tu nguyệt dữ kỳ.
Thanh hương nhàn tự viễn,
Tiên hướng thoa đầu kiến.
Tuyết hậu yến Dao Trì[1],
Nhân gian đệ nhất chi.

Dịch nghĩa

Gió xuân vừa tới, hoa mai ra nhị trước tiên,
Vẻ đẹp kiều diễm như băng soi vào làn nước trong.
Không để cho các cây cỏ hay biết,
Chỉ đợi tới kỳ trăng.
Hương thanh đạm tự nhiên bay xa,
Thấy trước tiên được cài làm trâm trên đầu.
Sau khi hết tuyết, vào yết kiến cung Dao Trì,
Cành đệ nhất ở dưới trần gian.

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Gió xuân vừa tới mai ra trước,
Ngọc băng kiều diễm soi làn nước.
Không để chúng cây hay,
Đợi trăng tới lúc đầy.
Thoảng hương xa khắp xứ,
Trang sức đầu nhi nữ.
Sau tuyết lên Dao Trì,
Nhân gian đệ nhất chi.
[1] Cung Dao Trì ở trên thượng giới, nơi Tây Vương Mẫu ở. Tây Vương Mẫu được coi là mẹ của các tiên nữ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Triệu Lệnh Trĩ » Bồ tát man