30/06/2022 23:00Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tương Nam tức sự
湘南即事

Tác giả: Đới Thúc Luân - 戴叔倫

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/02/2014 09:40

 

Nguyên tác

盧橘花開楓葉衰,
出門何處望京師?
沅湘日夜東流去,
不為愁人住少時。

Phiên âm

Lư quất hoa khai phong diệp suy,
Xuất môn hà xứ vọng kinh sư?
Nguyên Tương nhật dạ đông lưu khứ,
Bất vị sầu nhân trú thiểu thì.

Dịch nghĩa

Quít xứ Lư ra hoa, lá phong đổi màu sắp rụng,
Ra cửa ngóng kinh đô ở phía nào?
Sông Nguyên, sông Tương ngày đêm chảy về đông,
Không ngừng chút nào để an ủi người đang buồn.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Quít xứ Lư ra hoa, phong rụng
Ngóng kinh đô biết đúng phương nào?
Nguyên, Tương đông chảy ào ào
Chẳng ngừng một chút chia đau sẻ buồn
Tương Nam là đất chỉ vùng phía nam tỉnh Hồ Nam, nơi có sông Tương chảy qua.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đới Thúc Luân » Tương Nam tức sự