04/10/2022 05:58Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chồng còng lấy vợ cũng còng

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 07/03/2015 13:21

 

Chồng còng lấy vợ cũng còng,
Nằm phản thì chặt, nằm nong thì vừa.
Khảo dị:
Chồng còng lấy vợ cũng còng,
Nằm phản thì chật, nằm nong thì vừa.
Nguồn:
1. Kiều Văn, Tình yêu trong ca dao - tục ngữ - dân ca, NXB Tổng hợp Đồng Nai, 2009
2. Hoàng Trọng Thược, Thi ca châm biếm và trào lộng Việt Nam, Nhà sách Khai Trí, Sài Gòn, 1969

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Chồng còng lấy vợ cũng còng