23/09/2023 09:18Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xuân mộ
春暮

Tác giả: Tào Bân - 曹豳

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi Vanachi vào 18/03/2007 12:50

 

Nguyên tác

門外無人問落花,
綠陰冉冉遍天涯。
林鶯啼到無聲處,
青草池塘獨聽蛙。

Phiên âm

Môn ngoại vô nhân vấn lạc hoa,
Lục âm nhiễm nhiễm biến thiên nhai.
Lâm oanh đề đáo vô thanh xứ,
Thanh thảo trì đường độc thính oa.

Dịch nghĩa

Ngoài cửa không còn người hỏi đến hoa rơi
Bóng xanh lục lan lan khắp chân trời
Chim oanh rừng hót ở nơi vắng lặng
Trong ao cỏ xanh chỉ nghe tiếng ếch kêu

Bản dịch của Hải Đà

Chẳng ai ngoài cửa hỏi hoa rơi
Sắc biếc trời xanh trải khắp nơi
Oanh hót rừng im trời quạnh vắng
Cỏ xanh ao lạnh ếch kêu trời.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tào Bân » Xuân mộ