24/03/2023 20:20Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngày xuân

Tác giả: Nguyễn Công Trứ - 阮公著

Thể thơ: Ca trù (hát nói); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 20/02/2020 22:30

 

Thảnh thơi thuở đông qua xuân đến,
Ngấn hàn băng[1] từng phiến tan không.
Cỏ hoa muôn tía nghìn hồng,
Trên tiệc mở câu thơ cùng chén rượu.
Triều đình hữu đạo thanh xuân hảo,
Môn quán vô tư bạch nhật nhàn.[2]
Dẫu là dân, hay dẫu là quan,
Ai ai chẳng tế suy hành lạc[3].
Ngày chín chục[4] thoi đưa bóng ác,
Cái hoàng oanh[5] xáo xác trên cành.
Lơ thơ tơ liễu đương xanh.
Nguồn: Đỗ Bằng Đoàn, Đỗ Trọng Huề, Việt Nam ca trù biên khảo, Nhà in Văn Khoa, Sài Gòn, 1962
[1] Hơi lạnh đóng lại thành băng. Kinh Lễ, thiên Nguyệt lệnh: “Đông phong giải đống” 東風解凍 (Gió đông thổi tan giá).
[2] Chữ Hán: 朝庭有道青春好,門舘無私白日閒. Nghĩa: Triều đình hữu đạo cảnh xuân đẹp, Cửa quan không tư túi ngày thanh nhàn.
[3] Chữ Hán: 細推行樂. Nghĩa: Nghĩ kỹ nên làm vui. Bài Khúc giang của Đỗ Phủ: “Tế suy vật lý tu hành lạc, Hà dụng phù danh bạn thử thân” 細推物理須行樂,何用浮名絆此身 (Nghĩ kỹ lẽ đời nên làm vui, Cần gì cái danh hão để bận thân mình).
[4] Là ba tháng mùa xuân.
[5] Chim oanh hót về mùa xuân.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Công Trứ » Ngày xuân