09/12/2022 09:43Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bốn bề công nợ eo sèo

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/03/2015 22:55

 

Bốn bề công nợ eo sèo,
Chỉ vì một nỗi tôi nghèo mà thôi.
Tôi làm tôi chẳng có chơi,
Nghèo đâu nghèo mãi trời ơi hỡi trời!
Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Bốn bề công nợ eo sèo