26/11/2020 01:49Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Như mộng lệnh (Xuân thuỷ hồ đường thâm xứ)
如夢令(春水湖塘深處)

Tác giả: Lý Kỳ - 李祁

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Tống, Liêu, Kim
Đăng bởi tôn tiền tử vào 13/11/2014 17:34

 

Nguyên tác

春水湖塘深處,
竹暗沙洲無路。
閑伴落花來,
卻信東風歸去。
且住,
且住,
細看兩山煙雨。

Phiên âm

Xuân thuỷ hồ đường thâm xứ,
Trúc ám sa châu vô lộ.
Nhàn bạn lạc hoa lai,
Khước tín đông phong quy khứ.
Thả trú,
Thả trú,
Tế khan lưỡng sơn yên vũ.

Bản dịch của Nguyễn Đương Tịnh

Ven hồ xuân nước âm u
Trúc rậm bãi bờ không rõ
Vui chân đạp xác hoa
Mới biết xuân đi vội vã
Khoan đã
Khoan đã
Hai hòn mưa sa mờ tỏ

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Kỳ » Như mộng lệnh (Xuân thuỷ hồ đường thâm xứ)