15/07/2020 20:16Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mộc qua 2
木瓜 2

Tác giả: Khổng Tử - 孔子

Thể thơ: Kinh thi; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Chu
Đăng bởi Vanachi vào 30/09/2005 12:17

 

Nguyên tác

投我以木桃,
報之以瓊瑤。
匪報也,
永以為好也。

Phiên âm

Đầu ngã dĩ mộc đào.
Báo chi dĩ quỳnh dao.
Phỉ báo dã,
Vĩnh dĩ vi hảo dã.

Dịch nghĩa

Người quăng sang tặng ta trái mộc đào (trái nhỏ hơn trái mộc qua, chua và chát).
Thì ta đáp lại bằng món ngọc dao đẹp đẽ.
Chẳng phải là để báo đáp,
Mà là để giao hảo với nhau lâu dài vậy.

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Mộc đào người tặng ném sang,
Quỳnh dao ngọc đẹp mang ra đáp người.
Phải đâu báo đáp vậy thôi,
Để cùng tốt đẹp đời đời kết giao.
Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc tỷ.

dao: ngọc đẹp.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khổng Tử » Mộc qua 2