04/10/2023 23:24Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Con cuốc cùng con chão chuộc

Tác giả: Tản Đà - 傘沱

Thể thơ: Thất ngôn cổ phong; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi Vanachi vào 21/10/2005 20:42

 

(trước Hữu Thanh)

Bờ ao trên bụi có con cuốc
Ở dưới lại có con chão chuộc
Hai con cùng ở, cùng hay kêu
Một con kêu thảm, con kêu nhuốc
Chuộc kêu đắc ý gặp tuần mưa
Cuốc kêu đau lòng thương xuân qua
Cùng một bờ ao, một bụi rậm
Phong cảnh không khác, tình khác xa
Nguồn:
1. Tản Đà toàn tập - Tập I, NXB Văn học, 2002
2. Tản Đà vận văn toàn tập, Hương Sơn xuất bản, 1945

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tản Đà » Con cuốc cùng con chão chuộc