26/09/2022 05:39Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đoạn 5 (Minh mị phương xuân hảo)

Tác giả: Lê Tín

Thể thơ: Ca trù (hát nói); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 13/08/2017 12:30

 

Minh mị[1] phương xuân hảo[2]
Cổ vũ thái bình dân[3]
Xuân kỳ phúc, vui xuân tiệc hát
Tụng thần hưu[4] tám[5] giáp hoan thanh
Miếu Chu đối việt[6] tam linh,
Mùi hương nức kính, tiếng sênh đưa thành[7]
Xuân ca xuân yến linh đình
Cung cầm lưu thuỷ, chén quỳnh bay hoa
Muôn nhờ giáng phúc bình hoà[8]
Nhà đàn cửa hát noi ca đường cù[9]
Mừng nay tiệc ca trù thị yến[10]
Khúc thăng bình nức tiếng tụng dương[11]
Thưởng đào một giải mừng làng
Năm thêm phúc quý ngày càng vinh hoa
Nguồn: Nguyễn Xuân Diện, “Những phát hiện mới về Lê Đức Mao và bài Đại nghĩ bát giáp thưởng đào giải văn”, Thông báo Hán Nôm học, 1998
[1] Trong sáng, đẹp đẽ.
[2] Mùa xuân đẹp vừa đến.
[3] Thời thái bình, nhân dân vui vẻ nhộn nhịp.
[4] Điều tốt do thần ban cho.
[5] Bản trong Nhật Tảo xã thần tích chép là “bốn”.
[6] Xem chú thích ở Đoạn 1.
[7] Mùi hương thể hiện niềm kính ngưỡng, dịp sênh phách thể hiện lòng thành kính.
[8] Ban phúc hoà bình vui vẻ.
[9] Chưa rõ nghĩa là gì.
[10] Hầu tiệc.
[11] Ca ngợi, biểu dương.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Tín » Đoạn 5 (Minh mị phương xuân hảo)