29/05/2023 15:23Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Kim Lăng đồ
金陵圖

Tác giả: Vi Trang - 韋莊

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Vanachi vào 19/02/2006 14:05

 

Nguyên tác

江雨霏霏江草齊,
六朝如夢鳥空啼。
無情最是臺城柳,
依舊煙籠十里堤。

Phiên âm

Giang vũ phi phi, giang thảo tề,
Lục triều[1] như mộng, điểu không đề.
Vô tình tối thị Đài Thành liễu,
Y cựu yên lung thập lý đê.

Dịch nghĩa

Mưa sông tầm tã cỏ bên sông mọc đều
Sáu triều qua như giấc mơ, chim kêu không (biết gì)
Vô tình nhất là rặng liễu ở Đài Thành
Vẫn như xưa rủ xuống như làn khói phủ trên con đê dài mười dặm

Bản dịch của Ngô Văn Phú

Mưa sông dầy hạt, cỏ sông tươi
Chim hót buồn cho triều đại trôi
Rặng liễu Đài Thành xanh sắc cũ
In trong ráng khói dải đê dài
Kim Lăng nay là Nam Kinh, tỉnh Giang Tô. Tiêu đề có bản chép là Đài Thành 臺城. Đài Thành tức Uyển Thành, xây đắp từ đời Đông Ngô, trải thêm 5 triều đại nữa là Đông Tấn, Tống, Tề, Lương, Trần đều đóng đô tại đây, cuối đời Đông Tấn đổi thành Đài Thành. Di chỉ nay còn tại ven hồ Huyền Vũ, thành phố Nam Kinh.

[1] Chỉ các triều Đông Ngô, Đông Tấn, Tống, Tề, Lương, Trần, đều đóng đô ở Kim Lăng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vi Trang » Kim Lăng đồ