25/03/2023 12:23Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vịnh tỳ bà

Tác giả: Nguyễn Công Trứ - 阮公著

Thể thơ: Ca trù (hát nói); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Phụng Hà vào 05/07/2010 22:02

 

Mưỡu:
Não nùng một khúc tỳ bà,
Giang Châu tư mã[1] ai là tri âm.

Nói:
Tầm Dương giang đầu dạ tống khách[2],
Bóng trăng thu chênh chếch bên thuyền.
Tiếng tỳ bà ai khéo gẩy nên,
Xui lòng khách thiên nhai[3] luống những.
Ai oán nhẽ bốn dây văng vẳng,
Nỗi bất bình như khấp, như tố, như oán, như than[4].
Nực cười thay cái phận hồng nhan,
Nào những khách Ngũ Lăng[5] đâu vắng tá.
Yên thuỷ mang mang thiên ngũ dạ,
Tỳ bà khúc khúc nguyệt tam canh.[6]
Bến Tầm Dương cảnh ấy xiết bao tình,
Chiếc thuyền luống đi về trong bóng nguyệt.
Người viễn khách biết chăng chẳng biết,
Khúc đàn này biết gẩy cùng ai.
Giang đầu hạnh hữu khách lai[7].
Nguồn: Đỗ Bằng Đoàn, Đỗ Trọng Huề, Việt Nam ca trù biên khảo, Nhà in Văn Khoa, Sài Gòn, 1962
[1] Chỉ Bạch Cư Dị, tác giả bài Tỳ bà hành nổi tiếng.
[2] Chữ Hán: 潯陽江頭夜送客. Nghĩa: Bến sông Tầm Dương đêm tiễn khách. Đây là câu đầu bài Tỳ bà hành của Bạch Cư Dị.
[3] Bên trời.
[4] Như khóc, như kêu gào, như phàn nàn, như than thở. Câu này ở trong bài Tiền Xích Bích phú của Tô Đông Pha đời Tống.
[5] Ở huyện Trường An tỉnh Thiểm Tây, do có 5 cái gò để mộ các vua nhà Tây Hán nên gọi là Ngũ Lăng. Đời sau những nhà giàu sang và hào hiệp ham phong cảnh đẹp ở đây kéo nhau đến làm nhà ở, trở thành một nơi đông đúc.
[6] Chữ Hán: 煙水茫茫天五夜,琵琶曲曲月三更. Nghĩa: Đêm năm canh khói nước mờ mờ, Tiếng tỳ bả réo rắt suốt ba canh.
[7] Chữ Hán: 江頭幸有客來. Nghĩa: Bến sông may có khách đến.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Công Trứ » Vịnh tỳ bà