22/07/2024 02:56Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xuất tái khúc
出塞曲

Tác giả: Giả Chí - 賈至

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 23/02/2014 12:43

 

Nguyên tác

萬里平沙一聚塵,
南飛羽檄北來人。
傳道五原烽火急,
單于昨夜寇西秦。

Phiên âm

Vạn lý bình sa nhất tụ trần,
Nam phi vũ hịch[1] bắc lai nhân.
Truyền đạo Ngũ Nguyên[2] phong hoả cấp,
Thiền Vu[3] tạc dạ khấu tây Tần.

Dịch nghĩa

Bãi cát dài vạn dặm có một chỗ để cát bụi tụ hội,
Hịch gọi tòng quân bay ở phương nam, có người lên ải bắc.
Lửa trên đài báo nguy của ải Ngũ Nguyên đang báo tin khẩn:
Đêm qua chúa Thiền Vu đã xâm chiếm đất Tần phía tây.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Bãi vạn dặm một nơi tụ cát
Hịch phương nam, phương bắc thêm quân
Ngũ Nguyên lửa báo rần rần
Thiền Bu đã chiếm đất Tần phía tây
[1] Tờ niêm yết kêu gọi tòng quân, có gắn kèm lông chim ngụ ý khẩn cấp.
[2] Đương thời là nơi biên ải, nay trong khu tự trị Nội Mông.
[3] Danh xưng chỉ chúa Hung Nô.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Giả Chí » Xuất tái khúc