03/10/2023 18:54Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quỷ Môn quan

Tác giả: Vũ Bình Lục

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 24/02/2020 21:11

 

Trời xanh phờ phạc mây trôi
Nhấp nhô đá đứng đá ngồi thở than...
Nghìn năm vẫn Quỷ Môn quan
Việc người hoa nở hoa tàn sợ ghê!
Nguồn: Thơ chọn, Vũ Bình Lục, NXB Hội nhà văn, 2008

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vũ Bình Lục » Quỷ Môn quan