26/01/2022 06:49Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phù Dung lâu tống Tân Tiệm kỳ 2
芙蓉樓送辛漸其二

Tác giả: Vương Xương Linh - 王昌齡

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 30/11/2006 18:10

 

Nguyên tác

丹陽城南秋海陰﹐
丹陽城北楚雲深。
高樓送客不能醉﹐
寂寂寒江明月心。

Phiên âm

Đan Dương thành nam thu hải âm,
Đan Dương thành bắc Sở vân thâm.
Cao lâu tống khách bất năng tuý,
Tịch tịch hàn giang minh nguyệt tâm.

Dịch nghĩa

Phía nam thành Đan Dương hồ thu râm mát,
Phía bắc thành Đan Dương nhiều mây Sở.
Tiễn khách trên lầu cao không tiện uống say,
Sông lạnh tịch mịch, lòng ta trong sáng như vầng trăng.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Đan Dương nam, biển thu râm
Đan Dương bắc, mây Sở trầm trầm bay
Lầu cao tiễn bạn chẳng say
Tiếng sông im lạnh, tâm này như trăng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Xương Linh » Phù Dung lâu tống Tân Tiệm kỳ 2