19/08/2022 23:55Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tế Nguyên hàn thực kỳ 3
濟源寒食其三

Tác giả: Mạnh Giao - 孟郊

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Trần Đông Phong vào 15/06/2021 18:52

 

Nguyên tác

一日踏春一百回,
朝朝沒腳走芳埃。
飢童餓馬掃花喂,
向晚飲溪三兩杯。

Phiên âm

Nhất nhật đạp xuân nhất bách hồi,
Triêu triêu một cước tẩu phương ai.
Cơ đồng ngạ mã tảo hoa uỷ,
Hướng vãn ẩm khê tam lưỡng bôi.

Bản dịch của Trần Đông Phong

Ngày xuân dẫm đất cả trăm lượt
Sáng chạy mất chân tung bụi thơm
Cỏ ngựa cơm sư hoa quét cả
Nước khe vài chén uống chiều buông.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Mạnh Giao » Tế Nguyên hàn thực kỳ 3