14/06/2021 19:07Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Giàu người ba phủ Thanh Hoa

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 14/03/2015 12:11

 

Giàu người ba phủ Thanh Hoa,
Mẹ người về chợ thì ta không mừng.
Mẹ ta đói rách não nùng,
Mẹ ta về chợ ta mừng mẹ ta.
Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Giàu người ba phủ Thanh Hoa