30/06/2022 17:18Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cây cối
Les arbres

Tác giả: Paul-Armand Silvestre

Nước: Pháp
Đăng bởi Trần Đông Phong vào 17/08/2014 21:02

 

Nguyên tác

... C'est qu'ils portent en eux, les arbres fraternels,
Tous les débris épars de l'humanité morte
Qui flotte dans leur sève et, de la terre, apporte
A leurs vivants rameaux ses aspects éternels.

Et, tandis qu'affranchis par les métamorphoses,
Les corps brisent enfin leur moule passager,
L'Esprit demeure et semble à jamais se figer
Dans l'immobilité symbolique des choses.

Bản dịch của Trần Đông Phong

Trên mình mang những anh em
Đều là mảnh vỡ tình xem đâu còn
Nổi chìm trong giọt nhựa non
Vĩnh hằng từ đất chuyển vòng ngọn tươi.

Trong cơ giải thoát chuyển vần
Thân mình rạn nứt khuôn thần vỡ ra
Tinh thần ở lại thân già
Chẳng đông, bất động sự là tượng trưng.
Nguồn: Nhớ chuyện nay, Trần Đông Phong, NXB Hội nhà văn, 2013

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Paul-Armand Silvestre » Cây cối