07/12/2022 23:49Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thăm mộ Hàn Mặc Tử

Tác giả: Thanh Trắc Nguyễn Văn - Nguyễn Văn Tạo

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vanachi vào 10/03/2007 05:44

 

Bồng bềnh dưới biển trên trăng
Đêm trôi vào cõi vĩnh hằng tìm nhau
Tài hoa vùi lấp mộ sâu
Xót người mệnh bạc dãi dầu cỏ xanh
Đau thương rụng vỡ bên gành
Mộng cầm sắc vỡ tan tành chiêm bao
Xuân như ý bỗng nghẹn trào
Nửa hồn bút mực chìm vào mưa ngâu...

Tìm người, người đã về đâu?
Nửa vành trăng goá buồn đau giữa trời
Sóng leo trồi sụt chân đồi
Ném lòng vào đá vọng lời tháng năm
Câu thơ lệ ứ ướt đầm
Nửa lăn xuống biển, nửa nằm trên trăng.
Qui Nhơn, 1996

Nguồn: Thơ nhà giáo Tp.HCM - tập 2, NXB Trẻ, 1998

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thanh Trắc Nguyễn Văn » Thăm mộ Hàn Mặc Tử